به تارنمای سازمان انرژی های نو ایران خوش آمدید.

نقشه سایت

صفحه نخست

درباره سازمان

معرفی سازمان

تاریخچه و اهداف

چشم انداز و ماموریت ها

چارت سازمانی

دفتر مدیریت

دفتر روابط عمومی

ارتباط با مدیر عامل

دفتر تحقیقات و فناوریهای نو

دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

درباره معاونت برنامه ریزی و توسعه

دفتر بودجه و کنترل پروژه

گروه مطالعات استراتژیک و اقتصادی

دفتر توسعه، ترویج و فناوری اطلاعات

گروه آگاه سازی

معاونت فنی واجرایی

دفتر مهندسی

دفتر انرژی خورشیدی

دفتر انرژی زیست توده

زیست توده چیست؟

تاریخچه بهره برداری زیست توده

منابع زیست توده

فناوری های تولید انرژی از زیست توده

احتراق مستقیم
فن‌آوری پیرولیز
پیرولیز ساده
پیرولیز با بخار
گازی سازی

دفتر انرژی زمین گرمایی

دفتر برق و انرژی روستایی

کاربرد سامانه های فتوولتاییک

پروژه های اجرا شده

فعالیت های جاری

دفتر انرژی هیدروژن و پیل سوختی

دفتر انرژی باد و امواج

معاونت مالی و پشتیبانی

امور اداری

امور مالی

امور بازرگانی

گروه منابع انسانی و آموزش

نظام پیشنهادهای سانا

تعریف
دبیرخانه نظام پیشنهادها

آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر

تاریخچه و اهداف

برنامه ها،امکانات و نشست ها

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

آموزش و همکاری (IRELP)

نقاط تماس ایران در آژانس

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر

نیروگاههای بزرگ

مراحل درخواست و صدور مجوز

ارتباط سریع متقاضیان با کارشناسان سانا

سوالات متداول

سایر قوانین و مقررات

راهنمای درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

شرایط و مراحل درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

نمونه قرارداد خرید تضمینی برق

تعرفه

دانلود فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی

اطلاعات نیروگاه های غیر دولتی و آمار تولید

نیروگاه های غیر دولتی در حال بهره برداری

پروژه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق

آمار تولید نیروگاه های غیر دولتی

راهنمای تولید برق تجدیدپذیر توسط مشترکین

استانداردها

دستورالعمل های استاندارد

انرژی بادی

انرژی خورشیدی(نیروگاهی)

انرژی خورشیدی(پشت بامی)

انرژی هیدروژن و پیل سوختی

انرژی زیست توده

انرژی زمین گرمایی(هیت پمپ)

انرژی زمین گرمایی(نیروگاهی)

استانداردهای ملی انرژی های تجدیدپذیر

دبیرخانه کمیته های فنی استاندارد