به تارنمای سازمان انرژی های نو ایران خوش آمدید.

نقشه سایت

صفحه نخست

درباره سازمان

معرفی سازمان

تاریخچه و اهداف

چشم انداز و ماموریت ها

چارت سازمانی

دفتر مدیریت

دفتر روابط عمومی

ارتباط با مدیر عامل

دفتر تحقیقات و فناوریهای نو

دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

درباره معاونت برنامه ریزی و توسعه

دفتر بودجه و کنترل پروژه

گروه مطالعات استراتژیک و اقتصادی

دفتر توسعه، ترویج و فناوری اطلاعات

گروه آگاه سازی

معاونت فنی واجرایی

دفتر مهندسی

دفتر انرژی خورشیدی

دفتر انرژی زیست توده

زیست توده چیست؟

تاریخچه بهره برداری زیست توده

منابع زیست توده

فناوری های تولید انرژی از زیست توده

احتراق مستقیم
فن‌آوری پیرولیز
پیرولیز ساده
پیرولیز با بخار
گازی سازی
گازی سازی
گازی سازی ساده
پیرولیز
گازسازی پلاسما
زباله سوزی
احتراق با کمبود اکسیژن
احتراق توده ای
احتراق با بستر شناور
احتراق در کوره دوار
هضم بی هوازی و تولید بیوگاز
فرایند هضم بی هوازی
ویژگی‌های باکتری‌هایی فرایند هضم بی هوازی
عوامل مؤثر بر فرآیند هضم بی هوازی
مزایای هضم بی هوازی
انواع هاضم‌های بی هوازی
هاضم‌های باسرپوش ثابت
هاضم‌های با سرپوش شناور
هاضم اختلاط کامل
هاضم لاگن سرپوشیده
هاضم Plug Flow
هاضم بی‌هوازی بافل‌دار
هاضم بستر لجن بی‌هوازی UASB
هاضم بستر سیال بی‌هوازی (AFBR)
هاضم بی‌هوازی تماسی
هاضم تثبیت تماسی
هاضم اسیدی فازی شده
هاضم حرارتی فازی شده

دفتر انرژی زمین گرمایی

دفتر برق و انرژی روستایی

کاربرد سامانه های فتوولتاییک

پروژه های اجرا شده

فعالیت های جاری

دفتر انرژی هیدروژن و پیل سوختی

دفتر انرژی باد و امواج

معاونت مالی و پشتیبانی

امور اداری

امور مالی

امور بازرگانی

گروه منابع انسانی و آموزش

نظام پیشنهادهای سانا

تعریف
دبیرخانه نظام پیشنهادها

آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر

تاریخچه و اهداف

برنامه ها،امکانات و نشست ها

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

آموزش و همکاری (IRELP)

نقاط تماس ایران در آژانس

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر

نیروگاههای بزرگ

مراحل درخواست و صدور مجوز

ارتباط سریع متقاضیان با کارشناسان سانا

سوالات متداول

سایر قوانین و مقررات

راهنمای درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

شرایط و مراحل درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

نمونه قرارداد خرید تضمینی برق

تعرفه

دانلود فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی

اطلاعات نیروگاه های غیر دولتی و آمار تولید

نیروگاه های غیر دولتی در حال بهره برداری

پروژه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق

آمار تولید نیروگاه های غیر دولتی

راهنمای تولید برق تجدیدپذیر توسط مشترکین

استانداردها

دستورالعمل های استاندارد

انرژی بادی

انرژی خورشیدی(نیروگاهی)

انرژی خورشیدی(پشت بامی)

انرژی هیدروژن و پیل سوختی

انرژی زیست توده

انرژی زمین گرمایی(هیت پمپ)

انرژی زمین گرمایی(نیروگاهی)

استانداردهای ملی انرژی های تجدیدپذیر

دبیرخانه کمیته های فنی استاندارد