به تارنمای سازمان انرژی های نو ایران خوش آمدید.

دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

سید محمد صادق زاده

سید محمد صادق زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
دکتر شعبانی کیا

اکبر شعبانی کیا

معاون فنی و اجرایی
جعفر محمد نژاد

جعفر محمدنژادسیگارودی

معاون برنامه ریزی و توسعه
محمد شهرابی

محمد شهرابی فراهانی

معاون مالی و پشتیبانی