به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

دفتر توسعه، ترویج و فن آوری اطلاعات

ماموریت دفتر توسعه، ترویج و فن آوری اطلاعات
  • ماموریت اصلی دفتر توسعه، ترویج و فن آوری اطلاعات، مدیریت فن آوری اطلاعات سازمان انرژیهای نو ایران(سانا) و سایت های زیرمجموعه و همچنین برنامه‌ریزی کلان برای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا) و نظارت بر اجرای آن می‌باشد.
اهداف دفتر توسعه، ترویج و فن آوری اطلاعات
  •  توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)
  • توسعه زیرساخت مطمئن، امن و فراگیر ارتباطی، پردازشی و ذخیره سازی سازمان و بهره‌برداری از آن در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)
  • ارتقا امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)
  • مدیریت دانش سازمانی در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)
  • مدیریت تحقیق و توسعه در فن آوری اطلاعات در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)
  • توسعه فعالیت های مرکز اطلاعات انرژی های تجدیدپذیر در سازمان انرژیهای نو ایران(سانا)