به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

احتراق توده ای (احتراق به روش سوخت اندازی)
این تکنولوژی روشی کاملاً گسترش یافته و اثبات شده است. که استفاده از آن از 100 سال گذشته آغاز شده است. این روش برای شهرهای بزرگ با جمعیت بالای 300،000 نفر استفاده شده است. پسماند با حداقل پیش فرآوری به زباله سوز وارد می شود. پس از ورود به زباله سوز در سه مرحله پیوسته موارد زیر انجام می شود:
- خشک سازی در بخش رطوبت موجود در پسماند کاهش یافته و آماده سوختن می شود. در صورت نیاز در این بخش از یک مشعل استفاده می شود.
- احتراق اولیه برای مواد اماده احتراق صورت می گیرد.
- احتراق نهایی که درآن کربن پایدار می سوزد.

ظرفیت این زباله سوز ها به طور معمول بین 200 تا 1000 تن در روز تغییر می کند. در حالیکه زباله سوزهایی با ظرفیت بیش از 3000 تن در روز نیز در حال بهره برداری هستند. حداقل ظرفیت گزارش شده برای این روش 120 تن در روز است. تولید انرژی از پسماند در این روش در مقیاس وسیع صورت می گیرد و این روش متداول‌ترین روش زباله سوزی در جهان است.