به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم‌های با سرپوش شناور (هاضم‌های هندی)
این نوع هاضم‌ها که به هاضم‌های هندی معروفند، نتیجة تجربیات و کاربرد بیوگاز در هندوستان می‌باشد. در این نوع سیستم‌ها محفظة تخمیر با استفاده از مصالحی نظیر آجر، سیمان، سنگ و بتون ساخته می‌شود. گاز تولیدی در محفظة تخمیر در زیرسرپوش شناوری که در جهت مرکز بالا و پایین می‌رود، حبس می‌گردد. سرپوش اغلب از جنس فلز می‌باشد و به خاطر رهایی از مشکلات خوردگی می‌توان از مواد دیگری نظیر پلی اتیلن سنگین و فایبرگلاس در ساخت آن استفاده کرد.
در طرح هندی (kvic) فشار گاز موجود در زیر سرپوش شناور به وزن نگهدارندة گاز در واحد سطح بستگی دارد. معمولاً حجم زیر سرپوش گاز تقریباً پنجاه درصد کل حجم گاز تولیدی روزانه می‌باشد. اکثر این نوع هاضم‌ها در درجه حرارت محیط کار می‌کنند و زمان ماند محتویات در هاضم‌ به دمای محیط بستگی دارد به طور مثال زمان ماند چهل روز براساس آب و هوای معتدل و پنجاه روز برای آب و هوای سرد در نظر گرفته می‌شود. در دمای بیست تا چهل درجه سلسیوس معمولاً زمان ماند را سی‌‌روز در نظر می‌گیرند. تحقیقات بر روی این هاضم‌ها همچنان ادامه داشته و همواره، سعی بر این است که ضمن کاهش هزینه میزان گازدهی نیز بیشتر گردد. مهمترین معایب این هاضم، اتلاف حرارتی از قسمت سرپوش هاضم می‌باشد.

زیست توده 17