به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم تثبیت تماسی
هاضم تثبیت تماسی سرعت بالایی دارد و دارای دو هاضم پشت سر هم است. روند تثبیت با افزایش نسبت SRT به HRT موجب کاهش قابل توجهی در اندازه راکتور بی هوازی می شود. این هاضم برای زائداتی چون فضولات خوکی یا زائدات لبنی که شامل ترکیبات سریع تجزیه شونده و ذرات کند تجزیه شونده هستند مناسب است. زمان ماند هاضم اول که هاضم تماسی است نسبتا کوتاه و در حد چند ساعت است. در این هاضم مواد سریع تجزیه شونده تجزیه شده و خروجی هاضم شامل ذرات جامد مقاومتر نسبت به تجزیه، پس از جداسازی وارد هاضم تثبیت که زمان ماند بالاتری دارد فرستاده می شود تا به تدریج به بیوگاز تبدیل شوند. درصدی از خروجی هاضم تثبیت که حاوی میزان بالایی از باکتری های فعال است به ورودی هاضم اول باز می گردد.

زیست توده 25