به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

انواع هاضم‌های بیهوازی
افزایش راندمان تولید گاز در هاضم‌های بیهوازی از مسائلی بوده است که همواره مد نظر محققین و کاربران قرار داشته است. همواره سعی و تلاش در طراحی این راکتورها بر این بوده است که کارایی فرآیند هضم در این سیستم‌ها بالا رفته، کیفیت و کمیت گاز حاصله بهبود بخشیده شده و مایع خروجی از راکتور دارای حداقل بار آلودگی باشد. نتیجة این تحقیقات، طراحی راکتورهای مختلفی است که دارای ساختار متنوعی می‌باشند.
هاضم‌های هضم بی‌هوازی را می‌توان از نظر سرعت بارگیری به دو دسته کلی هاضم‌های سرعت پایین و هاضم‌های سرعت بالا تقسیم بندی نمود. زمان اقامت مواد در هاضم‌های سرعت پایین معمولاً زیاد می‌باشد، همچنین هاضم فاقد سیستم گرمایش و اختلاط است، این نوع هاضم‌ها معمولاً در مقیاس‌های کوچک و روستایی ساخته می‌شوند و به علت نداشتن تجهیزات پیچیده ارزان قیمت می‌باشند. در مقابل هاضم‌های سرعت بالا در مقیاس‌های بزرگ و صنعتی ساخته شده و مجهز به سیستم‌های اختلاط و گرمایش می‌باشند.در ادامه تعدادی از انواع هاضم های سرعت پایین و سرعت بالا، کوچک مقیاس و صنعتی به اختصار معرفی میگردند.