به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

 در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد ، طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

جارت جدید

سایر اطلاعات مرتبط در فایل های زیر ارائه گردیده است .

اسامی نمایندگان استانی و شهرستانی شرکت های توزیع نیروی برق پیوست 1 : فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی شرکت های توزیع نیروی برق

 

 

پیوست 3 : شرایط اجرا و دستوالعمل فنی نصب سامانه های خورشیدی و بادی کوچک پیوست 3 : شرایط اجرا و دستوالعمل فنی نصب سامانه های خورشیدی و بادی کوچک

 

فلوچارت ارائه مجوز و قرارداد خرید تضمینی برق از مشترکین -محدود به ظرفیت انشعاب

 پیوست 4 : قرارداد نمونه بین متقاضیان و پیمانکاران ذیصلاح 

 

فلوچارت ارائه مجوز و قرارداد خرید تضمینی برق از مشترکین -محدود به ظرفیت انشعاب پیوست 5 : قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع نیروی برق و متقاضیان

 

 

پیوست 7 : مقررات و معافیت های مالیاتی تعرفه ماده 132 قانون مالیات مستقیم 

 

·        نیروگاه های خورشیدی احداث شده به وسیله مشترکین در حوزه فعالیت شرکت های توزیع نیروی برق  به ترتیب ظرفیت تجمعی

رتبه

شرکت توزیع نیروی برق

تعداد نیروگاه احداث شده

مجموع ظرفیت نیروگاه های احداث شده

1

شهرستان مشهد

96

480.2 کیلووات

2

تهران بزرگ

64

600 کیلووات

3

استان خراسان رضوی

54

285 کیلووات

4

شهرستان اصفهان

14

320 کیلووات

5

استان اصفهان

9

246.9 کیلووات

6

شمال استان کرمان

7

80 کیلووات

7

شهرستان شیراز

6

51.6 کیلووات

8

استان زنجان

3

205 کیلووات

9

استان سمنان

3

15 کیلووات

10

استان فارس

2

22.5 کیلووات

11

استان یزد

1

20 کیلووات

12

استان تهران

1

15 کیلووات

جمع کل

260

2341.2 کیلووات

 

نیروگاه خورشیدی کرمان

 

نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات مربوط به مشترکین استان کرمان

  

نیروگاه های خورشیدی

 

نیروگاه های خورشیدی ظرفیت 20 کیلوواتی آران و بیدگل احداث شده توسط یکی از شرکت های تعاونی در استان اصفهان